కంపెనీ వార్తలు

ఆహ్వానం 2019 కాంటన్ ఫెయిర్

2022-08-15

ఆహ్వానం

2019 కాంటన్ ఫెయిర్

తేదీ: 15-19, అక్టోబర్ 9:30 - సాయంత్రం 6:00

బూత్ నంబర్: హాల్ 12.2 C15

జోడించు: గ్వాంగ్‌జౌ పజౌ ఎగ్జిబిషన్

Tel
ఇ-మెయిల్